نویسنده = �������� �������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 87-116

سارا معماریان اصفهانی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا