نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1396، صفحه 117-143

آرمان احمدی زاد؛ ژیلا یاراحمدی؛ سید آرمان راستاد؛ محسن ابراهیم زاده؛ خسرو اکبری