نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-18

بلقیس باورصاد؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ مریم ترکاشوند؛ محمد آیتی مهر