نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای

دوره 1، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 137-161

محمود دهقان نیری؛ فاطمه ملایی؛ مینا افراسیابی؛ محمد مرادی