کلیدواژه‌ها = جو اخلاقی درک‌شده
بررسی اثر جو اخلاقی درک‌شده بر شکستن قواعد اجتماعی در محیط کار

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 120-137

پیمان متقی؛ لطیف صوفی