کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 47-65

ایمن قاسمیان صاحبی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ علی صفایی شکیب؛ علیرضا عرب