ارائه مدل ساختاری عوامل کلیدی موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 47-65

ایمن قاسمیان صاحبی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ علی صفایی شکیب؛ علیرضا عرب


ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 87-116

سارا معماریان اصفهانی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا


ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری با رویکرد ترکیبی BSC و فرآیند تحلیل شبکه‌ای

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 137-161

محمود دهقان نیری؛ فاطمه ملایی؛ مینا افراسیابی؛ محمد مرادی


تأثیرگذاری تلاش های سازمانی بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی شعبات و دفاتر خدمات بانکی شرکت پست بانک ایران در استان کرمانشاه)

دوره 1، شماره 2، آذر 1396، صفحه 117-143

آرمان احمدی زاد؛ ژیلا یاراحمدی؛ سید آرمان راستاد؛ محسن ابراهیم زاده؛ خسرو اکبری


بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-18

بلقیس باورصاد؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ مریم ترکاشوند؛ محمد آیتی مهر


شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-12

محمد نظیفی چرندابی؛ سونا بایرام زاده


بررسی تاثیر قابلیت‌های دیدگاه منبع‌محور و پویا بر عملکرد بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری مزیت رقابتی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 19-39

عباسعلی حاجی کریمی؛ فاطمه کریمی جعفری؛ سید حسن کرسوی کاشانی