شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مدیریت دولتی، گرایش خط‌مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

در سال­‌های اخیر موضوع رمزارزها با توجه به تأثیرات اساسی که بر نظام پولی و مالی و به‌طور کلی اقتصاد دارند، مورد توجه محافل حرفه­‌ای و دانشگاهی قرار گرفته است. با توجه به تغییرات پارادایمی که رمزارزها در نظام حکمرانی ایجاد خواهند کرد، مواجهه با این نظام جدید حکمرانی پولی و مالی و واکنش به آن نیازمند آگاهی از عدم قطعیت­‌ها و متعاقب آن سناریوهای مختلف آینده رمزارزها خواهد بود. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی سناریوهای ممکن در آینده رمزارزها در ایران بوده و برای نیل به این هدف روش سناریونویسی شوارتز مورد کاربرد قرار گرفته است. از دیدگاه روش‌­شناسی، رویکرد به­‌کار رفته، کیفی و استراتژی پژوهش، تحلیل محتوا بوده است. ابتدا از طریق انجام 11 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و فعالان این حوزه و مقوله­‌بندی گزاره­‌های کلامی، لیست اولیه عدم قطعیت‌ها و در نهایت تعداد سه عدم قطعیت‏ حیاتی استخراج شدند. عدم قطعیت­‌های حیاتی عبارت بودند از: رفتار قانون­‌گذار، فناوری، روندهای اقتصادی و بازارهای جایگزین. در نهایت براساس این سه عدم قطعیت حیاتی، تعداد هشت فضای سناریونویسی تشکیل و تشریح گردید. سیاست‌­های مرتبط با هر فضا نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها