خوشه‌بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمرمشتری (مدلLRFM) با استفاده از تکنیک داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تعامل سازمان‌ها با مشتریان در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر یافته است. شناسایی ویژگی‌های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آن‌ها با توجه به ارزشی که برای شرکت‌ها دارند، به موضوع مهمی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل شده است. یکی از مهم­‌ترین شیوه‌های شناسایی ویژگی‌­های مشتریان مختلف، خوشه‌بندی مشتریان می‌باشد. باتوجه به اهمیت این موضوع، هدف این پژوهش خوشه‌بندی مشتریان بر اساس مدل LRFM می‌باشد. پس از محاسبه شاخص‌­های LRFM، وزن این شاخص­‌ها با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی k-mean مشتریان خوشه‌بندی می‌شوند. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی خطی دقت خوشه‌بندی اندازه‌گیری می‌شود. به‌منظور اجرای رویکرد پیشنهادی در خوشه‌بندی مشتریان، داده‌های مربوط به مشتریان بیمه بدنه شرکت بیمه پاسارگاد مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام مشتریان بیمه بدنه شرکت بیمه پاسارگاد در 4 خوشه دسته‌­بندی شدند که خوشه 4 مربوط به مشتریان وفادار و بهترین مشتریان، خوشه 3 مربوط به مشتریان متناوب و فعال، خوشه 2 مربوط به مشتریان نامطمئن و خوشه 1 مربوط به مشتریان جدید می­‌باشد و می­‌توان با 80% اطمینان احتمال تعلق مشتری جدید به هر خوشه را بر اساس ویژگی‌­های مربوط به اتومبیل‌شان گمانه‌­زنی کرد. با به­‌کارگیری نتایج این پژوهش شرکت می‌تواند استراتژی­‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم­‌گیری‌­ها و اقدامات متناسب با هر بخش را به‌­کار گیرد و محصولات و خدمات خود را متناسب با نیازها و شرایط مشتریان خود به آن­‌ها ارائه دهد و سودآوری خود را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها