ارزیابی روابط علی میان حوزه‌های عملکردی پیکره دانش مدیریت پروژه در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

‏مدیریت پروژه محور ازجمله اقتضائات نوین کسب‌وکار محسوب می‌شود. مبتنی بر فلسفه پیچیدگی سیستم‌ها در کنار شناخت اجزا و مؤلفه‌های سیستم، بررسی روابط علی در عملکرد پروژه از اهمیت به سزایی برخوردار است. ازاین‌رو هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط علی میان شاخص‌های دخیل در عملکرد پروژه از دید کارشناسان صنعت پتروشیمی بوده است. بدین منظور به بررسی مؤلفه‌های عملکرد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در میان کارشناسان صنعت پتروشیمی پرداخته‌شده است. برای بررسی روابط علی در این پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) بهره‌گیری شده است. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای در میان متخصصین مدیریت پروژه صنعت پتروشیمی کشور توزیع‌شده است. یافته‌های پژوهش از پشتیبانی اغلب فرضیات علی میان شاخص‌های مدل پیکره دانش مدیریت پروژه حکایت دارد. همچنین به ترتیب حوزه‌های مدیریت زمان، مدیریت کیفیت و مدیریت تدارکات به ترتیب واجد بالاترین اهمیت‌ها است. ازاین‌رو با بررسی روابط علی میان شاخص‌های مدل مذکور، می‌توان در ارتقاء بیش از بیش دانش مدیریت پروژه از روابط علی میان شاخص‌ها بهره‌برداری نمود. به‌رغم محاسن پیش‌گفته بهره‌گیری از معادلات ساختاریافته خطی، بهره‌گیری از رویکرد پویایی سیستم‌ها در ارزیابی روابط علی می‌تواند نتایج مناسبی را در برداشته باشد.

کلیدواژه‌ها