ارزیابی اولویت های رقابتی زنجیره تامین با رویکرد مقایسات غیر قطعی و روابط ترجیحی شهودی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت،مدیریت،دانشگاه خاتم،تهران،ایران

2 2. استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب و تصمیم‌گیری از وظایف مهم مدیران است که هر روز با آن در ارتباط هستند. یکی از روش‌های تصمیم‌گیری، رویکرد مقایسات غیرقطعی با روابط ترجیحی فازی شهودی است که با استفاده از شهود مدیران، نظرات آنها را دریافت و تحلیل می‌کند. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اولویت‌های رقابتی زنجیره‌های تامین بر اساس معیارهای عملکردی آنها در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، به عنوان یکی از صنایع رقابتی و رو به رشد کشور، می‌باشد. بر این اساس و با الگوبرداری از فروشگاه‌های پیشتاز دنیا، شش اولویت رقابتی شناسایی و این اولویت‌ها با دریافت نظرات خبرگان یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال کشور نسبت به معیارهای رقابتی کارایی هزینه، حجم موجودی، سرعت پاسخگویی، قابلیت همکاری، نحوه انتخاب تامین ‌کنندگان و قابلیت اطمینان با استفاده از روابط ترجیحی فازی شهودی مقایسه و اولویت‌بندی شده‌اند. نتایج تحلیل گویای آن است که با توجه به اهداف و چشم انداز شرکت، مهم‌ترین اولویت رقابتی زنجیره تامین فروشگاه تحت بررسی ارائه دامنه‌ای از محصولات با نرخ پایین‌تر، امکان تهیه مایحتاج عمده مشتریان در یک‌بار خرید، افتتاح شعب متعدد در اقصی نقاط کشور، ارائه جایگزین‌های گوناگون برای مشتریان حساس به قیمت، توجه به خدمات مشتریان و تأکید بر کیفیت بهتر محصولات در عین قیمت پایین بوده است که جهت‌گیری عملکردی شرکت را مشخص می‌سازد.

کلیدواژه‌ها