دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-95 
1. شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها در ایران

صفحه 1-12

محمد نظیفی چرندابی؛ سونا بایرام زاده


5. بررسی تجربه زیسته مدیران عالی از پدیده «پشیمانی استراتژیک» مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 62-76

شهریار عزیزی؛ بهمن حاجی‌پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ رضا قنبرزاده میاندهی