نویسنده = مریم ترکاشوند
بررسی تأثیر مشارکت زنجیره تأمین و مشتری‌مداری بر یکپارچگی خارجی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-18

بلقیس باورصاد؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ مریم ترکاشوند؛ محمد آیتی مهر